Mistä tunnistaa luotettavan arvostelun?

Kasinopelit Uno pelaajille

Netissä on nykyään valtava tarjonta erilaisia verkkokauppoja ja palveluita. Verkkokaupoissa ja verkossa asioinnissa on myös riskejä, jotka asiakkaat tiedostavat entistä paremmin.

Onnistuneiden kauppojen varmistamiseksi iso osa asiakkaista lukee nykyään arvosteluita ennen verkkokauppaan suuntaamista. Arvosteluiden kautta haetaan asiantuntijoiden arvioita, punnitaan kaupan luotettavuutta ja etsitään muiden käyttäjien aitoja arvosteluita tuotteen käytöstä.

Kaikki arvostelut eivät kuitenkaan ole yhtä luotettavia tai tarjoa yhtä käyttökelpoista tietoa asiakkaille. Luotettavien arvosteluiden löytäminen edellyttää siten myös lukijalta kriittisyyttä, jotta niiden kautta saa parhaan hyödyn.

Suurin osa asiakkaista lukee arvosteluita ennen ostamista

Erilaiset arvostelut ovat nykyään tärkeässä asemassa verkkokauppojen shoppailijoille. Oli sitten etsinnässä parhaat sukset tai paras suomalainen nettikasino, ennen varsinaiselle sivustolle siirtymistä luetaan muiden käyttäjien tai ostajien kokemuksia. Näiden kautta pyritään etsimään tietoa siitä, onko verkkokauppa tai palvelu luotettava ja omiin tarpeisiin sopiva. Nettikasinon tapauksessa etsitään yleensä tietoa siitä, sopiiko pelivalikoima omiin tarpeisiin, ja onko muilla pelaajilla hyviä kokemuksia. Jos tavoitteena on ostaa sukset, vertaillaan tuotteen ominaisuuksia ja hintaa.

Arvosteluja lukemalla pyritään välttämään sitä, että verkkokaupasta ostettu tuote tai hankittu palvelu aiheuttaisi pettymyksen. Toisin kuin kivijalkakaupasta ostettaessa, verkkokaupassa ei ole mahdollista kokeilla tuotetta etukäteen. Osa tuotteista on myös luonteeltaan sellaisia, että niitä ei ole mahdollista palauttaa enää kokeilemisen jälkeen. Tämän vuoksi vertailua tehdään mielellään ennen ostojen tekemistä.

Erilaisia netistä löytyviä arvioita käytetään myös sivuston luotettavuuden arviointiin. Verkkokauppahuijaukset ovat yksi yleisimmistä digihuijauksen muodoista. Omia maksutietoja ei haluta luovuttaa epäluotettaville sivustoille, joten ennen ostotapahtumaa tutustutaan muiden asiakkaiden kokemuksiin sivustosta.

Onko etsinnässä asiantuntijan arvio vai tavallisen käyttäjän kokemukset?

Arvosteluiden joukossa on sekä luotettavaa että epäluotettavaa tietoa. Näiden erottaminen voi olla välillä haasteellista, kun yrittää löytää itselleen olennaista ja luotettavaa tietoa. Aina arvosteluiden ei tarvitse olla asiantuntijoiden tekemiä, vaan myös tavallisilta kuluttajilta voi saada arvokasta tietoa käyttäjäkokemusten perusteella.

Erilaiset arvostelusivustot pyrkivät siihen, että vahvistetut käyttäjät pääsevät jättämään aitoja kokemuksia tuotteesta, yrityksestä tai palvelusta. Näiden arvosteluiden kautta saa tietoa yrityksen luotettavuudesta, mutta myös tuotteen tai palvelun sopivuudesta itselleen. Näiden kautta on mahdollista arvioida etukäteen sitä, onko tuote sopiva omiin tarpeisiin.

Asiantuntijan arvostelulta haetaan vielä syvällisempää tietoa. Asiantuntijan ajatellaan olevan henkilö, joka pystyy arvioimaan tuotetta tai palvelua muita syvällisemmin. Tämä tulee kokemuksen ja tiedon kautta, koska asiantuntijalla on muita syvällisempi tuntemus tuoteryhmästä. Näin arvion kautta voi saada tietoa, jota peruskäyttäjä ei ole huomannut edes miettiä. Myös asiantuntijan kriteerien oletetaan olevan tiukemmat, jotka suositeltavan tuotteen on pystyttävä täyttämään.

Objektiivisuuden arviointi

Arvosteluiden luotettavuuden arvioinnin haasteisiin kuuluu se, että netissä olevan arvostelijan taustoja ja luotettavuutta voi olla vaikea arvioida. Kirjoittaja voi esiintyä asiantuntijana ilman, että taustalla olisi todellista kokemusta arvosteltavasta tuotteesta. Lukijan kannattaa aina arvioida myös kirjoittajaa ja arviointia kokonaisuudessaan.

Erityisesti pidempien syvällisten arvosteluiden kohdalla kannattaa huomioida arvostelun objektiivisuus. Harva tuote on täydellinen, joten arvostelun luotettavuutta lisää, jos myös heikkoudet on huomioitu osana arvostelua. Tämä kertoo siitä, että kirjoittaja on tutustunut kunnolla tuotteeseen ja tuo omat aidot mielipiteensä esille.

On myös hyvä miettiä sivuston tarkoitusta. Onko sivusto luotu selvästi käyttäjiä varten vai vaikuttaako se markkinointialustalta? Luotettavinta tietoa saa sivustoilta, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa käyttäjien kesken tai asiantuntijoilta käyttäjille.

Jos mahdollista, kannattaa tutustua vielä tarkemmin arvostelujen kirjoittajan taustoihin. Erityisesti silloin, jos kyseessä on asiantuntija, on hyvä selvittää perustelut asiantuntijuudelle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koulutus, oman kiinnostuksen kautta tapahtunut pitkä kokemus asiasta tai muuten hankitut syvälliset aiheeseen liittyvät tiedot.

Onko tieto vanhentunutta?

Arvosteluja etsiessä kannattaa myös huomioida niiden ajankohtaisuus. Netissä on tarjolla myös paljon tietoa, joka on jo vanhentunutta. Esimerkiksi tietty sivusto tai palvelu voi muuttua huomattavasti vuosien myötä tai on jopa mahdollista, että sivusto ei ole enää käytössä. Tällöin arviot eivät enää pidä paikkaansa, ja verkossa ostoksia tekevä saattaa pettyä.

Sen sijaan monet tuotteet säilyvät muuttumattomina vuodesta toiseen. Siten myös arvioinnit saattavat olla edelleen päteviä, vaikka ne olisi tehty jo vuosia aiemmin.

Parasta on, mikäli arvostelun yhteyteen on liitetty myös päivämäärä. Sen avulla saa helposti tietoon, mikäli annettu arvostelu on jo useamman vuoden vanha. Tällöin voi itse miettiä, onko arvostelu vielä ajan tasalla vai ei, ja tehdä sen perusteella päätelmät luotettavuudesta.

Yhteenveto

Tuotteiden ja palveluiden ostaminen siirtyy jatkuvasti yhä enemmän nettiin. Verkko-ostosten tekemisen haasteena on kuitenkin se, että tuotetta ei pääse näkemään ennen varsinaista ostotapahtumaa. Myös sivuston luotettavuus voi olla kyseenalainen. Tästä syystä yhä useampi lukee arvosteluita netistä ennen tilaamista. Voi kuitenkin olla haastavaa arvioida, mikä arvostelusivusto tuottaa luotettavaa tietoa.

On tärkeää kehittää omaa kriittistä ajattelua, jolloin löytää parhaat sivustot oman päätöksenteon tueksi. Kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti arvostelijan taustaan ja objektiivisuuteen sekä sivuston tavoitteeseen. Näin on mahdollista saada arvokasta tietoa ennen ostopäätöksen tekemistä.