Pelitutkimus: Tieteenala, joka kattaa kaiken kasinoista Unoon

Pelitutkimus: Tieteenala, joka kattaa kaiken kasinoista Unoon

Erilaiset pelit ovat aina kuuluneet ihmisten elämään, ja viime aikoina niiden merkitys on entisestään kasvanut. Digitaaliset pelit ovat erottamaton osa nuorten arkea, ja aikuiset puolestaan viettävät paljon aikaa nettikasinoilla. Yhdeltä nettikasinolta voi löytyä yli 5 000 erilaista peliä, joten kaikkien netistä löytyvien pelien määrän täytyy olla käsittämättömän suuri.

Nettipelien lisäksi suomalaisia kiinnostavat edelleen perinteiset lautapelit ja Unon kaltaiset korttipelit. Pelaamiseen käytetään paljon aikaa, ja pelien ympärille muodostuu usein kiehtovia pelaajayhteisöjä. Joillekin liiallisesta pelaamisesta tulee ongelma, ja etenkin lasten vanhemmat joutuvat jatkuvasti miettimään, paljonko peliaikaa saa olla.

Tämä kaikki saa pohtimaan, olemmeko täysin tietoisia pelien merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle. Pelitutkimus eli ludologia on tieteenala, joka etsii vastauksia pelaamiseen liittyviin kysymyksiin. Tässä artikkelissa tutustumme pelitutkimukseen ja sen keskeisimpiin tutkimuskohteisiin.

Pelitutkimus kattaa kaikki peligenret

Nettikasinoiden pelit eroavat suuresti muista peleistä, sillä niiden pelaajilla on muitakin motiiveja kuin pelaamisen tuottama ilo. Kasinopelaajat tavoittelevat mukavien pelikokemusten lisäksi myös voittoja. Jos kasinopelejä verrataan perinteisiin lautapeleihin, kyseessä tuntuu olevan kaksi aivan eri asiaa. (Lähde: Turvallisetkasinot.com).

Pelitutkimuksen näkökulmasta näin ei kuitenkaan ole, vaan tutkijat ovat kiinnostuneita kaikista peleistä genreen katsomatta.

Näin ollen tutkimuksen kohteeksi kelpaavat yhtä hyvin esimerkiksi nämä:

 1. Konsolipelit
 2. Mobiilipelit
 3. Lautapelit
 4. Korttipelit
 5. Palapelit
 6. Roolipelit
 7. Rahapelit

Tutkimuksissa ei keskitytä vain itse peleihin, vaan tutkijat haluavat selvittää, mitä ne ihmisille merkitsevät. Miksi pelaamme jotakin tiettyä peliä, ja miten pelit vaikuttavat pelaajan psyykeen tai esimerkiksi lapsen kehitykseen?

Lisäksi tutkijat haluavat selvittää, millaisia ilmiöitä pelaamiseen liittyy. Yleisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa pelaajien välinen vuorovaikutus, pelaajayhteisöt, peliriippuvuus ja pelien vaikutus kulttuuriin.

Pelitutkimus on monitieteinen tutkimusala

Pelaamista voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta ja monien erilaisten tutkimusmenetelmien avulla. Siksi pelitutkimuksesta on kehittynyt monitieteinen tutkimusala, ja eri alojen tutkijat tekevät usein yhteistyötä keskenään.

Pelitutkimusta voidaan tehdä esimerkiksi psykologian, sosiologian, kasvatustieteiden, historian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta.

Jopa filosofit ovat kiinnostuneet peleistä ja niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Suomen ensimmäinen filosofisen pelitutkimuksen dosentuuri perustettiin Tampereen yliopistossa vuonna 2021. Tämä kertoo pelitutkimuksen monipuolisuudesta ja siitä, että tieteenala laajenee jatkuvasti.

Miksi pelitutkimus on tarpeen?

Saatat miettiä, tarvitaanko Suomessa todella filosofisen pelitutkimuksen dosenttia. Mitä hyötyä pelien tutkimisestä oikeastaan on?

Paljonkin, sillä kuten jo alussa mainitsimme, pelaamisesta on tullut valtavan suuri osa ihmisten jokapäiväistä elämää. On tärkeää, että pysymme tietoisina siitä, miten pelaaminen vaikuttaa meihin, yhteiskuntaamme ja kulttuuriimme.

Pelitutkimus ei ole pelkkää teoriaa, vaan sitä voidaan soveltaa moniin käytännöllisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi Turun yliopistossa on tehty tutkimus aivovammapotilaiden kuntouttavasta pelaamisesta. Tutkijat selvittivät, voidaanko aivovamman saaneita ihmisiä kuntouttaa pelien avulla.

Myös opetusalalla hyödynnetään jatkuvasti pelitutkimuksen tuloksia. Pelaamisen merkitys lapsille ja nuorille näkyy päivittäin koulujen arjessa. Opettajien on ymmärrettävä ilmiötä ja osattava hyödyntää pelejä opetuksen tukena.

Suomalainen pelitutkimus on korkeatasoista

Suomessa pelataan enemmän kuin monissa muissa maissa, joten on ymmärrettävää, että myös pelitutkimusta tehdään maassamme paljon. Esimerkiksi väitöskirjoja on tehty 25 vuoden sisällä yli 160 kappaletta.

Tiedeyhteisön kansainvälisyyden vuoksi suurin osa suomalaisista tutkimuksista julkaistaan englannin kielellä. Suomenkielistä tutkimustietoa löytyy esimerkiksi näistä:

 1. Pelitutkimuksen vuosikirja
 2. Pelaajabarometri

Suomalainen pelitutkimus on kansainvälisessäkin vertailussa korkeatasoista, ja meillä on paljon pelaamiseen liittyvää osaamista.

Naiset pelitutkimuksen tekijöinä ja kohteina

Pelaamista pidettiin pitkään miesten harrastuksena, ja enemmistö pelitutkimuksen tekijöistäkin oli miehiä. Nykyään naiset pelaavat lähes yhtä paljon kuin miehetkin, ja naispelaajat ovat menestyneet esimerkiksi pokeriturnauksissa. Muutos ei ole jäänyt tutkijoilta huomaamatta, vaan naisten pelaamisesta on tullut suosittu tutkimuskohde.

Myös tutkijat itse ovat yhä useammin naisia. Naistutkijan on helppo lähestyä aihetta omien kokemuksiensa kautta, ja naispelaajat saattavat puhua naispuoliselle tutkijalle avoimemmin kuin miehille.

Esimerkiksi Usva Friman on tutkinut väitöskirjassaan pelikulttuurin naisia syrjiviä rakenteita. Hänen tutkimuksensa mukaan naiset ovat yhä marginalisoitu pelaajaryhmä, jonka pelaamista ja taitoja vähätellään. Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin myös sosiaalisten tukiverkostojen merkitys naispelaajille.

Naisia koskevat tutkimukset kiinnostavat pelialan yrityksiä kasvavan ostopotentiaalin vuoksi. Naispelaajia kiinnostava uutuuspeli voisi olla myyntimenestys niin meillä kuin maailmallakin. Siksi pelien kehittämiseen tarvitaan naisnäkökulmaa.

Yhteenveto

Pelitutkimus on kaikentyyppisiin peleihin ja niihin liittyviin ilmiöihin keskittyvä tieteenala. Pelitutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 1. Pelaamisen psykologiset vaikutukset
 2. Pelaajien välinen sosiaalinen vuorovaikutus
 3. Pelaamisen kautta tapahtuva oppiminen
 4. Sukupuolen vaikutus pelaamiseen
 5. Pelit osana kulttuuria ja yhteiskuntaa

Pelitutkimusta voidaan tehdä esimerkiksi psykologian, sosiologian, kulttuurintutkimuksen tai kasvatustieteiden menetelmillä. Suomessa tehdään paljon peleihin liittyvää tutkimustyötä, jonka tuloksia hyödynnetään monilla eri aloilla.